ΜΕΝΟΥ
2017 Fashion Show Πειραιά

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΝΑΤΑΛΙ ΘΑΝΟΥ

ΝΑΤΑΛΙ ΘΑΝΟΥ

ΜΕΛΙΝΑ ΡΑΣΙΑ

ΜΕΛΙΝΑ ΡΑΣΙΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ANDRIANOPOULOS

ANDRIANOPOULOS

BENETTON

BENETTON

LaStampa

LaStampa

Anna Maria Moutafis

Anna Maria Moutafis

Bonus Boutique

Bonus Boutique

Extra Chic

Extra Chic

Kapralos Funky Vibe

Kapralos Funky Vibe

Pentaktino

Pentaktino

Tsogkas

Tsogkas

SYMBOL COLLECTION

SYMBOL COLLECTION

Olga Zissimatos

Olga Zissimatos

BEAU

BEAU

ΦΡΟΝΙΜΟΣ

ΦΡΟΝΙΜΟΣ

G.L.S.

G.L.S.

nodus

nodus

OPTASSIA

OPTASSIA

Ulla Popken

Ulla Popken

Σαρρής

Σαρρής

MODDEL 1

MODDEL 1

NAPOLITANA & VARESE

NAPOLITANA & VARESE

Ποδόγυρος

Ποδόγυρος

VENER

VENER

A LA MODE

A LA MODE

ΧΟΡΗΓΟΙ SHOW

SUPER breakfast
SUPER breakfast
Curves
Curves
Σκουντούφληδες
Σκουντούφληδες
ΠΡΙΝΟΥ
ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗΣ
ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗΣ
Anastasia
Anastasia
Chief
Chief
Frosch
Frosch
Ι.Ι.Ε.Κ. ΟΜΗΡΟΣ
Ι.Ι.Ε.Κ. ΟΜΗΡΟΣ
OPTASSIA
OPTASSIA
Lilian Xydia
Lilian Xydia